Έγγραφα και Άρθρα : Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις
13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Προς όλα τα Μέλη,

06 Νοεμβρίου 2004

Συνάδελφοι,

13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην 13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 10:00 στο αμφιθέατρο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) στην οδό Τηλεπικοινωνιών στη Λευκωσία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης είναι τα εξής :

1. Ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Λογοδοσία από τον Πρόεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για τα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου.
Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία.
3. Κατάθεση, συζήτηση και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης.
4. Διάφορα άλλα θέματα που τυχόν θα υποβληθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Υπενθύμιση για τακτοποίηση της συνδρομής σας για το έτος 2004 .Μπορείτε να στείλετε επιταγή στο όνομα “Σύνδεσμος Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου” στη διεύθυνση του Συνδέσμου Τ.Θ. 16048 , 2085 Λευκωσία , ή επικοινωνώντας με την Ταμία του Συνδέσμου κ. Ειρήνη Χρυσού στο τηλέφωνο 22879189.

Σημείωση: Στα μέλη που θα παρευρεθούν θα δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD) οι διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στην εκδήλωση – ημερίδα για την Πυροπροστασία .

Συναδελφικά,

Πρόεδρος Γραμματέας
Χριστόφορος Θεοφίλου Χρύσανθος Νικολάου

© 2006 CYPRUS SAFETY & HEALTH ASSOCIATION. All Rights Reserved.