Έγγραφα και Άρθρα : Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις
Πρακτικά 16ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΧΩΡΟΣ : Λαϊκή Σπόρτινκ Κλαμπ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
: Σάββατο 17/11/2007
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
: 38 μέλη ( βλέπε κατάλογο που επισυνάπτεται)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
: 13:45 – 16:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

2. Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για τα πεπραγμένα της περιόδου Νοέμβριο 2006 – Νοέμβριο 2007.

3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας όσον αφορά τους λόγους εγγραφής μελών στο Σύνδεσμο μας καθώς και αξιολόγηση του Συνδέσμου για το έργο του.

4. Συζήτηση πάνω στην λογοδοσία

5. Κατάθεση Συζήτηση και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης

6. Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.

7. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Συζήτηση ( νέα θέματα)

ΘΕΜΑ 1 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Έγινε ανάγνωση των πρακτικών της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία έγινε τo Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2006.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά της συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 2 Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για τα πεπραγμένα της περιόδου Νοέμβριο 2006 – Νοέμβριο 2007

Ο Πρόεδρος καλωσόρισε τα παρευρισκόμενα μέλη του ΣΑΥΚ στη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια κατάθεσε τη Λογοδοσία του για τα πεπραγμένα της περιόδου Νοέμβριο 2006 – Νοέμβριο 2007 η οποία επισυνάπτεται. Μετά την κατάθεση και παρουσίαση των πεπραγμένων ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας σαν συνέχεια της Λογοδοσίας και μετά έγινε συζήτηση πάνω στην Λογοδοσία στην οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και εισηγήσεις.

ΘΕΜΑ 3 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας

Το μέλος του Δ.Σ. Πολίνα Αντωνίου παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά τους λόγους εγγραφής μελών στο Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου καθώς και το πώς αξιολογείται ο Σύνδεσμος στις διάφορες δραστηριότητες του. Τα αποτελέσματα αυτά θα δημοσιευτούν στο Περιοδικό μας του Ιανουαρίου 2008.

ΘΕΜΑ 4 Συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία και άλλα θέματα

Τα κυριότερα σημεία της συζήτησης πάνω στην λογοδοσία του προέδρου συνοψίζονται ως ακολούθως:

Συνεργασία με Intercollege – Πρόγραμμα εκπαίδευσης Nebosh

Ο κ. N. J. Clunis ρώτησε για τα οφέλη τα οποία θα έχει ο ΣΑΥΚ από τη Συνεργασία του με το Intercollege σε σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Nebosh. Ο πρόεδρος απάντησε και ενημέρωσε σχετικά για τη πιο πάνω συμφωνία. Ενημέρωσε επίσης και για τα οφέλη του ΣΑΥΚ.

Για το ίδιο θέμα ο Γιώργος Ιωάννου ενημέρωσε ότι το πιο πάνω πρόγραμμα είναι δικό μας και έχει εγκριθεί από την ΑΑΝΑΔ για δικό μας λογαριασμό και ότι απλά το Intercollege είναι ο συνεργάτης μας για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε.

Ο Γιάννης Κακουλλής επισημαίνει την χρησιμότητα του πιο πάνω προγράμματος καθώς και το υψηλό επίπεδο του. Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα παρακαθήσουν (προαιρετικά) σε εξετάσεις για απόκτηση του σχετικού Nebosh International Diploma.

Ο Ευάγγελος Σωκράτους ανέφερε ότι γίνεται παράλληλα παρόμοιο πρόγραμμα από το ΤΕΕ (συνεργασία ΤΕΕ, ΕΛΙΝΥΑΕ, HVBG, BG BAU) και διερωτήθηκε αν θα υπάρξει πιθανή αντιπαράθεση. Απάντησε ο N. J. Clunis ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αλλά αντιθέτως το επίπεδο Nebosh βοηθά στον τομέα εκπαίδευση στα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας και επιπρόσθετα αυτός που θα το αποκτήσει μπορεί να γίνει δεκτός στο ανάλογο επίπεδο μελών του IOSH.

Ο Γιάννης Κακουλλής πήρε το λόγο για να συγχαρεί τον πρόεδρο ο οποίος είχε ευχαριστήσει όλους τους άλλους στη Λογοδοσία του και να τον ευχαριστήσει εκ μέρους όλων μας για το έργο που επιτέλεσε, την προσπάθεια και το χρόνο που διάθεσε σε όλη τη διάρκεια της θητείας του σαν Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΑΥΚ. Στη συνέχεια έκανε αναφορά για την προώθηση νέων μελών για συμμετοχή στο Δ.Σ. ούτως ώστε να γίνεται ανανέωση η οποία μόνο καλό μπορεί να φέρει. Συνεχίζοντας εκθείασε το έργο που επιτέλεσε το απερχόμενο Συμβούλιο. Προέτρεψε τα μέλη του Συνδέσμου να συμβάλουν, όπως ο καθένας μπορεί, στο δύσκολο έργο του ΣΑΥΚ, ακόμη και αν δεν είναι μέλη στο Δ,Σ, Παρατήρησε ότι η οικογένεια των ατόμων που ασχολούνται με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας αναπτύσσεται ραγδαία και αυτό από μόνο του είναι ακόμα μια πρόκληση για το πώς θα μπορέσει ο ΣΑΥΚ να ανταποκριθεί θετικά στις προκλήσεις αυτές.

Άλλα Θέματα

Ο Μίμης Θεδότου ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του το απερχόμενο συμβούλιο και σημείωσε τρεις παρεμβάσεις - εισηγήσεις:

1) Τα μέλη του νέου Δ.Σ. να αυξηθούν από επτά σε δεκαπέντε με τη γραμματεία να συνεχίζει να αποτελείται από επτά μέλη, με δυνατότητα δημιουργίας περισσοτέρων ομάδων εργασίας και στόχο να υλοποιούνται πιο πολλά προγράμματα κάθε τριμηνία.

2) Σαν αποτέλεσμα της συνεδρίας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας λέχθηκε πως θα μπορούσε να εμπλακεί περισσότερο ο ΣΑΥΚ στα μονοήμερα προγράμματα εκπαίδευσης με τα ανάλογα ανταλλάγματα φυσικά για το ΣΑΥΚ.

3) Με τη καλύτερη κατανομή ρόλων στα μέλη μας υπάρχει η δυνατότητα για παραγωγή περισσοτέρου έργου.

Ο Πρόεδρος απάντησε ότι συμφωνεί με τα πιο πάνω σαν εισηγήσεις και θεωρία, αλλά στην πράξη φαίνεται ότι υπάρχει δυσκολία για την εφαρμογή τους και έφερε σαν παράδειγμα το γεγονός ότι για τις επτά θέσεις στο Δ.Σ. είχαμε μόνο επτά υποψηφιότητες.

Ο Γλαύκος Θεοδότου συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα επεσήμανε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τόσον αυτός όσο και άλλα μέλη, ίσως με ηλεκτρονική επικοινωνία, για διάφορα θέματα στα οποία θα ζητηθεί κάποια βοήθεια.

Ο Δημήτρης Προτέστος εκδήλωσε επίσης επιθυμία για βοήθεια και επιφυλάσσεται για υποψηφιότητα για μια θέση στο συμβούλιο όταν θα έχει το δικαίωμα.

Ο Αναστάσιος Γιαννάκη σημείωσε δύο σχόλια για τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου τα οποία παρουσιάστηκαν στην γενική συνέλευση :

α) τι γίνεται για αυτούς που δεν απάντησαν και δεν έχουμε την άποψη τους

β) οι προσδοκίες των υπόλοιπων που έχουν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο είναι καλές, αλλά ας είμαστε προσγειωμένοι διότι ο Σύνδεσμος είναι μεν μικρός αλλά η δουλειά που γίνεται είναι πολύ σημαντική. Συνεπώς αυτοί που κρίνουν είναι και ευπρόσδεκτοι για να δουλέψουν.

ΘΕΜΑ 5 Κατάθεση Συζήτηση και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης

Η Ειρήνη Χρυσού κατέθεσε στη Γενική Συνέλευση την Οικονομική Έκθεση και ανέλυσε την οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου.

Αριθμός μελών εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την Οικονομική κατάσταση του συνδέσμου.

Ο κ. Μίμης Θεοδότου εισηγήθηκε όπως γίνουν ενέργειες ώστε η ετήσια συνδρομή να μπορεί να καταβάλλεται μέσω τραπεζιτικής εντολής.

Έγινε επίσης εισήγηση για αύξηση της ετήσιας συνδρομής από £12 σε £14.5 ούτως ώστε με την εισαγωγή του ευρώ από 01/01/2008 αυτή να γίνει 25€. Η πιο πάνω εισήγηση τέθηκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 6 Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής

Ακολούθησε η εκλογή χωρίς ανθυποψηφίους της νέας Ελεγκτικής Επιτροπής για τα επόμενα δύο χρόνια, την οποία θα αποτελούν οι κ. Κύπρος Κύπρου και κ. Γιάννης Κακουλλής.

ΘΕΜΑ 7 Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος για το πιο πάνω θέμα ανέφερε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση θα έπρεπε να γίνονταν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την μέρα που είχε καθοριστεί για την υποβολή υποψηφιοτήτων υπήρχαν επτά υποψηφιότητες όσες είναι και οι θέσεις στο Δ.Σ. Με την εξέλιξη αυτή οι επτά υποψήφιοι γίνονται αυτόματα τα μέλη του νέου Δ.Σ. Τα νέα μέλη του Δ.Σ. είναι οι Χριστόφορος Θεοφίλου, Γιώργος Ιωάννου, Άθως Χαραλάμπους, Ρίτσα Τυρίμου Παπαλεοντίου, Ειρήνη Χρυσού, Ντίνος Νικολαϊδης και Χρύσανθος Νικολάου.

ΘΕΜΑ 8 Συζήτηση ( νέα θέματα)

Δεν υποβλήθηκε κανένα νέο θέμα για συζήτηση, το οποίο σύμφωνα με το Καταστατικό πρέπει να υποβληθεί δύο μέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έληξαν στις 16:00.
 

Χρύσανθος Νικολάου
Γραμματέας
 

© 2006 CYPRUS SAFETY & HEALTH ASSOCIATION. All Rights Reserved.