Ειδήσεις και Γεγονότα
Συμπεράσματα της Ημερίδας "Κουλτούρα και Ψυχολογία των Νέων όσον αφορά την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία"

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 18/10/2006 και ώρα 18:30 η εκδήλωση του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) με θέμα “Κουλτούρα και Ψυχολογία των Νέων όσον αφορά την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία”. Η πιο πάνω εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) στην οδό Τηλεπικοινωνιών στη Λευκωσία. Στην πιο πάνω εκδήλωση η οποία είχε τη μορφή Συζήτησης Στρογγυλής Τράπεζας συμμετοχή είχαν η Δρ. Όλγα Πουλίδα, Διδάκτωρ Περιβαλλοντολόγος - Εκπαιδευτικός σε Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Μέλος του ΣΑΥΚ, η Έλενα Χατζηγέρου Χρήστου, με μεταπτυχιακά διπλώματα στην εκπαιδευτική διοίκηση και σχολική συμβουλευτική για μαθητές, η Ρίτσα Παπαλεοντίου Τυρίμου, Πολιτικός Μηχανικός – Λειτουργός Ασφάλειας σε εταιρεία Κατασκευών – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΥΚ, ο Μάριος Χαραλάμπους, Επιθεωρητής Εργασίας – εκπρόσωπος του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας – Μέλος του ΣΑΥΚ, και η Έλενα Χαραλάμπους, Δημοσιογράφος στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – συντονίστρια στη συζήτηση. Συμμετοχή στη Συζήτηση είχαν και όλοι όσοι παρευρέθησαν στην πιο πάνω εκδήλωση.

Έγινε αναφορά στην ημερίδα από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ότι στην Ε.Ε. το ποσοστό ατυχημάτων στους εργαζόμενους νέους ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών είναι κατά 50% πιο ψηλό από ότι άλλης ηλικιακής ομάδας εργαζομένων. Δηλαδή αν οι εργαζόμενοι νέοι αποτελούν το 10% του συνόλου των εργαζομένων τα ατυχήματα στους νέους φθάνουν το 15% των συνολικών ατυχημάτων. Στην Κύπρο οι εργοδοτούμενοι νέοι αντιπροσωπεύουν το 9,85% του συνόλου των εργοδοτουμένων πολιτών και το αντίστοιχο ποσοστό ατυχημάτων φθάνει το 11,9% δηλαδή μόνο 20% πιο ψηλό από το ποσοστό του εργοδοτουμένου αριθμού των νέων.

Με βάση την πιο πάνω διαπίστωση θα έλεγε κανείς ότι όλα στην Κύπρο είναι ρόδινα. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα γιατί εφησυχασμός δεν μπορεί να υπάρξει. Εξ’ άλλου υπάρχουν ιδιαιτερότητες όπως κατέληξε η ημερίδα. Τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις από την πιο πάνω Ημερίδα – Συζήτηση παρατίθενται πιο κάτω:

1. Ο ΣΑΥΚ υποστηρίζει ένθερμα την πρόταση και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έγινε από το Υπ. Εργασίας – Τμ. Επιθεώρησης και το Υπ. Παιδείας, για την έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Α & Υ στα σχολεία από την Προδημοτική μέχρι την 3η Λυκείου.
Ο ΣΑΥΚ συνεχάρηκε τα δύο Υπουργεία για την πρωτοβουλία τους.

2. Προέχει η εκπαίδευση – ενημέρωση των νέων που είναι σήμερα εργαζόμενοι. Η εκπαίδευση των νέων στα σχολεία θα φέρει καρπούς στις επόμενες γενιές, όμως καθήκον μας είναι να δούμε και την σημερινή γενιά εργαζομένων νέων όπως και αυτούς που είναι στην αρχή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Παράλληλα με το θέμα των νέων που είναι ήδη σε εργασία είναι και το θέμα των εποχιακών εργαζομένων ανεξαρτήτου ηλικίας. Και εδώ χρειάζεται η ανάλογη εκπαίδευση και αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα εισαγωγικό πρόγραμμα για θέματα Ασφάλειας και Υγείας μιας μέρας στο “νεκρό χρόνο” των ανέργων μας.

4. Για τους σημερινούς νέους οι οποίοι εργοδοτούνται η ευθύνη ανήκει στον εργοδότη, όπως προνοεί και η νομοθεσία, και είναι υποχρέωση του να βρει εκείνους τους τρόπους και μηχανισμούς για εκπαίδευση των εργοδοτουμένων του. Είναι ξεκάθαρο ότι οι νέοι εργοδοτούμενοι χρειάζονται ενημέρωση – εκπαίδευση και οπωσδήποτε σωστή επιτήρηση για να δουλέψουν ασφαλισμένα (first-line supervision).

5. Θα ήταν επίσης ωφέλιμο να γίνουν μαθήματα για Α & Υ σε όλους τους εργαζομένους από όλους τους εργοδότες τύπου «Induction course – safe pass» όπως έγινε στην Ιρλανδία με άψογα αποτελέσματα.

6. Επικροτείται η υιοθέτηση από το ΚΕΠΑ των θεμάτων Α & Υ τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στα εκπαιδευτικά του προγράμματα.

7. Επισημαίνεται η ανάγκη να πεισθούν οι εργοδότες ότι αν εμπεδωθεί η ψυχολογία κουλτούρας Α & Υ στους νέους τότε τα αποτελέσματα θα είναι θετικότατα.

8. Σε χώρες όπως την Αμερική υπάρχει ευαισθησία στην Α & Υ και έτσι ο εργαζόμενος δεν χρήζει εποπτείας, όμως στην Κύπρο η εποπτεία τουλάχιστον σήμερα είναι αναπόφευκτη.

9. Σε προσφορές δίδεται προτεραιότητα για φθηνές διεργασίες χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιπρόσθετα έξοδα για θέματα Α & Υ και αυτό πρέπει άμεσα να σταματήσει. Οι δε εργοδότες πρέπει να αντιληφθούν ότι και να κερδίσουν σήμερα κάποια επιπρόσθετα χρήματα από συγκεκριμένο έργο για το οποίο δεν έλαβαν υπόψη τα μέτρα ασφαλείας και υγείας, αυτά τα χρήματα πιθανόν να καλεστούν να τα πληρώσουν σε πολλαπλό βαθμό αργότερα σε πρόστιμα και αποζημιώσεις.

10. Η κουλτούρα Α & Υ πρέπει να εμπεδωθεί στους νέους από την αρχή και αυτό μπορεί να γίνει και από το ίδιο το σπίτι με την εκπαίδευση και καθοδήγηγη από τους ίδιους τους γονείς.

11. Τέλος όσον φορά το χαμηλό ποσοστό ατυχημάτων στους νέους σε σχέση με την Ε.Ε. αυτό κυρίως υπάρχει γιατί δεν υπάρχουν πολλές βιομηχανικές μονάδες, με κινδύνους πιο ψηλούς από ότι στις υπηρεσίες, και ούτε υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων στις μονάδες που υπάρχουν. Επιπρόσθετα αρκετά συμβάντα πιθανόν να μην γνωστοποιούνται λόγω της εργοδότησης αλλοδαπών νέων νόμιμα ή παράνομα από εργοδότες.

© 2006 CYPRUS SAFETY & HEALTH ASSOCIATION. All Rights Reserved.