Ειδήσεις και Γεγονότα
Οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Nebosh (Οκτώβριος 2009)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την οργάνωση του τέταρτου εκπαιδευτικού προγράμματος σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει εγκρίνει το πρόγραμμα αυτό συνολικής διάρκειας 83 ωρών σε δύο μέρη. Το πρόγραμμα αυτό οργανώθηκε και θα διεξαχθεί με τη βοήθεια του Intercollege στην Λευκωσία. Οι λεπτομέρειες και το κόστος του προγράμματος επισυνάπτονται (αρχίζει 12/10/2009).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τους όρους της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού δικαίωμα συμμετοχής και επιχορήγησης έχουν συνάδελφοι από τους κλάδους της Βιομηχανίας, των Κατασκευών, της Τουριστικής Βιομηχανίας, των Τραπεζικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, Εξωτερικών υπηρεσιών παροχής συμβουλών σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, Συμβούλων Μελετητών, Ημικρατικών Οργανισμών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο και Συντεχνίες.

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν αν το επιθυμούν (έναντι του σχετικού κόστους € 220 περίπου) να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για απόκτηση του πιστοποιητικού Nebosh International General Certificate του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εξέταση αυτή θα μπορεί να γίνει στο εγκεκριμένο πλέον κέντρο για το σκοπό αυτό που είναι το Intercollege (accredited as an overseas NEBOSH centre).

Επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής στο πιο πάνω πρόγραμμα καθώς και οι λεπτομέρειες του προγράμματος (περισσότερες πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας www.cysha.org.cy).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Γραμματέα του Συνδέσμου κύριο Χρύσανθο Νικολάου στο 22879166 ή με το κύριο Ανδρέα Χρυσάνθου στο 22841723.

 


Με εκτίμηση


Χρύσανθος Νικολάου
Γραμματέας
Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου

© 2006 CYPRUS SAFETY & HEALTH ASSOCIATION. All Rights Reserved.