Ειδήσεις και Γεγονότα
Εξαγγελία Ευρωπαϊκής Εκστρατείας για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία 2010 -2011
Ημερίδα: Παρουσίαση Καλών Πρακτικών (27 Απριλίου 2010)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, η Λαϊκή Ασφαλιστική και ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, συνδιοργανώνουν Ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση Καλών Πρακτικών» στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, στη Λευκωσία, στις 27 Απριλίου 2010.

Την ίδια μέρα η έντιμη Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους θα εξαγγείλει την Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2010 – 2011. Το θέμα της εκστρατείας επικεντρώνεται στις ασφαλείς εργασίες συντήρησης.

Στόχος είναι η παρουσίαση και διάδοση των παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Εθνικού Διαγωνισμού Βραβείων Καλής Πρακτικής, από εκπροσώπους των Εταιρειών / Οργανισμών που υπέβαλαν τα παραδείγματα.

Στο πλαίσιο της Ημερίδας θα παρουσιαστούν 6 παραδείγματα και ο χρόνος για κάθε παρουσίαση θα είναι 15 λεπτά. Μετά την παρουσίαση των παραδειγμάτων σε κάθε θεματική ενότητα θα ακολουθεί συζήτηση.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται.

Για δήλωση συμμετοχής και για άλλες σχετικές πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22879166, 22879189 και 99332139. Πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στη διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/dli και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου: http://www.cysha.org.cy

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© 2006 CYPRUS SAFETY & HEALTH ASSOCIATION. All Rights Reserved.