Ειδήσεις και Γεγονότα
20η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΥΚ - 25/11/2011

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 20η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.
Το πρόγραμμα των εργασιών που άρχισε στις 18:30 περιλάμβανε τα ακόλουθα θέματα:

1. Ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
2. Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για τα πεπραγμένα της περιόδου Νοέμβριο 2010 – Νοέμβριο 2011.
3. Συζήτηση πάνω στην λογοδοσία
4. Κατάθεση Συζήτηση και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης
5. Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πριν από την έναρξη των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έγινε ανάγνωση των πρακτικών της 19ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έγινε στις 19/11/2010 στο Λαϊκή Σπόρτινγκ Κλαμπ στη Λευκωσία πέρυσι. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια, καλωσόρισε όλα τα παρευρισκόμενα Μέλη του ΣΑΥΚ στη Γενική Συνέλευση. Ακολούθως, κατέθεσε τη Λογοδοσία του για τα πεπραγμένα της περιόδου Νοεμβρίου 2010 – Νοεμβρίου 2011. Μετά την κατάθεση και παρουσίαση των πεπραγμένων ακολούθησε η συζήτηση πάνω στη Λογοδοσία κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και εισηγήσεις.

Η ταμίας Φρόσω Μιχαηλίδου κατέθεσε στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση την Οικονομική Έκθεση και ανέλυσε την κατάσταση των οικονομικών του Συνδέσμου. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Οικονομική Έκθεση.

Όσον αφορούσε τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος ανέφερε ότι στην παρούσα Γενική Συνέλευση μέχρι την μέρα που είχε καθοριστεί για την υποβολή υποψηφιοτήτων, υπήρχαν οκτώ υποψηφιότητες και μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Ντίνου Νικολαϊδη έμειναν επτά όσες είναι και οι θέσεις στο Δ.Σ. Με την εξέλιξη αυτή οι επτά υποψήφιοι γίνονται αυτόματα τα μέλη του νέου Δ.Σ. Τα νέα μέλη του Δ.Σ. είναι οι Χριστόφορος Θεοφίλου, Χρύσανθος Νικολάου, Φρόσω Μιχαηλίδου, Ειρήνη Χρυσού, Χρίστος Χρίστου, Γιώργος Βεσσιάρης και Μίμης Θεοδότου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε στη συνέχεια σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Χριστόφορος Θεοφίλου
Γραμματέας: Χρύσανθος Νικολάου
Ταμίας: Φρόσω Μιχαηλίδου
Μέλη: Ειρήνη Χρυσού, Χρίστος Χρίστου, Γιώργος Βεσσιάρης, Μίμης Θεοδότου.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έληξαν στις 20:30 και ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευρισκομένους. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρακολούθησαν 38 άτομα.

© 2006 CYPRUS SAFETY & HEALTH ASSOCIATION. All Rights Reserved.