Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) ιδρύθηκε στη Λευκωσία το Σεπτέμβριο του 1991 από 21 ιδρυτικά μέλη, με κύριο στόχο την ενεργή συμβολή και συμμετοχή του στην προσπάθεια για προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στην εργασία για την προστασία των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού.

 

Πρώτος Πρόεδρος του ΣΑΥΚ ήταν ο κ. Αχιλλέας Καλλίμαχος, πρώην Αρχιεπιθεωρητής Εργοστασίων και πρώην Διευθυντής της Υπηρεσίας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΥΚ αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και 4 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία τους έχει διάρκεια 2 χρόνια.  Τα μέλη του ΣΑΥΚ σήμερα ξεπερνούν τα 300 και προέρχονται τόσο από τον Δημόσιο όσο και από τον Ιδιωτικό τομέα και έχουν βασικό ενδιαφέρον την ασφάλεια και υγεία αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ο ΣΑΥΚ μέσα από τη δράση του επιδιώκει:

 

 1. Tην προώθηση, διάδοση, μετάδοση και ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιδεών καθώς και την       οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων.

 2. Tην επιμόρφωση, ενημέρωση και διαφώτιση των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού.

 3. Tην παροχή εκδόσεων, δημοσιευμάτων, τεκμηριώσεων και διάδοση πληροφοριών.

 4. Tη συνεργασία με άλλους Συνδέσμους και φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 5. Tην υποβολή τεκμηριωμένων απόψεων και εισηγήσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής και στόχων στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην Κύπρο.

 6. Tην παροχή υποστήριξης και τεχνικής καθοδήγησης προς τα μέλη του και την ευρύτερη κοινωνία.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΥΚ

 • Διοργάνωση ανά διετία του Διεθνούς Συνεδρίου SFESE (Safety – Fire – Environment – Security – Ergonomics).

 • Διοργάνωση ημερίδων με θέμα την ασφάλεια και την υγείας.

 • Συνδιοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με άλλους αρμόδιους φορείς.

 • Έκδοση περιοδικού με τίτλος Ασφάλεια και Υγεία.  Το περιοδικό εκδίδεται κάθε εξάμηνο και αποστέλλεται σε όλα τα μέλη με ταχτοποιημένες συνδρομές.  Στόχος του περιοδικού είναι η έγκυρη πληροφόρηση των μελών του ΣΑΥΚ και του  ευρύτερου κοινού σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας και περιβάλλοντος.

 • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους εργασίας.

 • Συμμετοχή σε τεχνικές επιτροπές του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 • Συμμετοχή στις συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας και άλλων φορέων.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Ο ΣΑΥΚ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding) με:

 • Το Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου – Institution of Occupational Safety and Health UK (IOSH UK).

 • Τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ασφάλειας της Ιταλίας – Associazione Professionale Italiana Ambiente & Sicurezza (AIAS).

 • Τον Εθνικό Σύνδεσμο Κέντρων Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (NACOT) της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

 • Ο ΣΑΥΚ από το 2003 είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνδέσμων στην Ασφάλεια και Υγεία – European Network of Safety and Health Professional Organizations (ENSHPO) και συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις του.

 • Ο ΣΑΥΚ είναι μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας.

 • Ο ΣΑΥΚ έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας και είναι μέλος του European Road Safety Charter.

 • Επίσης, ο ΣΑΥΚ έχει πολύ καλή συνεργασία με τον Σύλλογο Επιθεωρητών Εργασίας της Ελλάδας.