ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Α.Υ.Κ.

Για την επιτυχή ηλεκτρονική αποστολή της Αίτησης Εγγραφής Μέλους, ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία:

  1. Κατεβάστε (Download) και φυλάξετε (Save) το έντυπο "Αίτηση Έγγραφης Μέλους" στον Υπολογιστή σας.

  2. Συμπληρώστε τα πεδία, υπογράψετε την αίτηση, σαρώστε την (Scan) και φορτώστε την (upload) σε .doc (word) ή .pdf αρχείο στη ιστοσελίδα, πατώντας το κουμπί "Φόρτωση Εντύπου". Στο ίδιο ηλεκτρονικό έγγραφο της συμπληρωμένης αίτησης θα πρέπει να καταχωρηθούν και όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις. 

  3. Αφού συμπληρώσετε πρώτα όλα τα υποχρεωτικά πεδία στην ιστοσελίδα,προχωρήστε με τη διαδικασία πληρωμής.

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

DOWNLOAD

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΑΥΚ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 

Πλήρες Μέλος: Πρόσωπα με τέτοια ακαδημαϊκά προσόντα, πείρα η δραστηριότητα που θα θεωρηθούν κατάλληλα και επαρκή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και τα οποία έχουν επαγγελματική δραστηριότητα και/ή ενδιαφέροντα κατά κύριο λόγο σε θέματα ασφάλειας και υγείας.

 

Συνδεδεμένο Μέλος: Πρόσωπα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα της ασφάλειας και υγείας ή αποτελεί μέρος των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

 

Κάθε υποψήφιος για εγγραφή πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΣΑΥΚ και χρηματικό ποσό €25,00.

 

Κάθε υποψηφιότητα μέλους πρέπει να υποστηρίζεται από δύο Πλήρη Μέλη του Συνδέσμου.  Τα συνδεδεμένα Μέλη του Συνδέσμου μπορούν, επίσης, να αποτείνονται για εγγραφή ως Πλήρη Μέλη με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Κάθε αίτηση για εγγραφή ή αναβάθμιση μέλους, εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.