ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ως Πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου έχω θέσει σαν στόχο μου μαζί με όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεχίσουμε συλλογικά και να εμπλουτίσουμε το πολύπλευρο και πλούσιο έργο που συντελέστηκε από όλα τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια μέχρι σήμερα.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση και επίγνωση των ευθυνών που έχουμε αναλάβει, θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τόσο των μελών μας όσο και άλλων συνεργατών και φορέων, ώστε να συμβάλουμε στην περαιτέρω προώθηση και αναβάθμιση των θεμάτων που αφορούν την Ασφάλεια, την Υγεία και το Περιβάλλον στον τόπο μας.

Μέσα από τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βρίσκεται ο τόπος μας, όπου οι οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν επηρεαστεί σημαντικά, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΥΚ και με τη δική σας συμβολή ώστε να μην υποβαθμιστούν τα θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, αλλά να προωθηθούν και να εκσυγχρονιστούν για το καλό των εργαζομένων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Ο ΣΑΥΚ είμαστε όλοι εμείς, τα Μέλη του και μόνο με την έμπρακτη συμβολή όλων μας θα μπορέσουν οι προσπάθειες και επιδιώξεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να υλοποιηθούν με επιτυχία. Μέσα σε αυτό το πνεύμα της συλλογικότητας, σας παροτρύνω να συνδράμετε στις προσπάθειες αυτές συμμετέχοντας ενεργά στο έργο μας μέσα από τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που θα συγκροτούνται για διάφορα θέματα. Η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια και αντικειμενική μελέτη των θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον και απασχολούν την κοινωνία μας.

Στόχοι μας, ως Διοικητικό Συμβούλιο, στην επόμενη διετία είναι μεταξύ άλλων:

  • η περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου και της παρουσίας του ΣΑΥΚ σε όλες τις δραστηριότητες σχετικά με την Ασφάλεια, την Υγεία και το Περιβάλλον που απασχολούν την κοινωνία και τα Μέλη μας,

  • η συνέχιση και αναβάθμιση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων προς τα μέλη μας,

  • η αναθεώρηση του καταστατικού του ΣΑΥΚ,

  • η στήριξη των επαγγελματικών ομάδων ανάμεσα στα μέλη μας,

  • η συμβολή μας στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό θεσμών και νομοθεσιών για τη βελτίωση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στο τόπο μας,

  • η συνεργασία και ανταλαγή γνώσεων και εμπειριών με άλλους φορείς ,

  • η πλήρης διαφάνεια και

  • η στενή συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Είναι πεποίθηση μου ότι μόνο μέσα από μια σφαιρική και υπεύθυνη αντιμετώπιση των θεμάτων που άπτονται της Ασφάλειας, της Υγείας και του Περιβάλλοντος μπορούν να επιτευχθούν οι κατάλληλες εργασιακές συνθήκες που θα συμβάλουν στην κοινωνική και οικονομική πρόοδο του τόπου μας.

Τέλος, ως Πρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με έχουν εμπιστευτεί για τη θέση αυτή που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα.

 

Γεώργιος Φλωρίδης