ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ​

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου

Νοέμβριος 2019 - Νοέμβριος 2021

Γιώργος Φλωρίδης

president@cysha.org.cy

Θωμάς Ευαγγέλου

secretary@cysha.org.cy

Ειρήνη Χρυσού

treasurer@cysha.org.cy

Ευσέβιος Χατζηκώστας

Γιώργος Σάββα

Μαρία Θεοχαρίδου

Κυριάκος Λοΐζου

Πρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου

Νοέμβριος 2017 - Νοέμβριος 2019

Γιώργος Φλωρίδης

president@cysha.org.cy

Όλγα Νικόλαΐδου

secretary@cysha.org.cy

Μαρίνα Κουγιάλη

treasurer@cysha.org.cy

Γιώργος Σάββα

Θωμάς Ευαγγέλου

Σταύρος Λάμπρου

Κλειώ Βαριάνου

Πρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου

Νοέμβριος 2015 - Νοέμβριος 2017

Γιώργος Φλωρίδης

Μιχαλάκης Θεοδότου

Όλγα Νικολαϊδου

‘Ελενα Ναούμ Λοΐζίδου

Μαρίνα Κουγιάλη

Δημήτρης Τίτας

Πάρης Χρυσός

Πρόεδρος

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος