ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕΛΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕΛΩΝ

 

Αγαπητό Μέλος,

Σε πληροφορούμε ότι έχουμε δημιουργήσει ειδικό πεδίο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη με τακτοποιημένες συνδρομές. Για αίτηση εγγραφής στο μέρος αυτό και εξασφάλιση πρόσβασης θα πρέπει να ακολουθηθεί η πιο κάτω διαδικασία:

 

1ο Στάδιο

  • Συμπληρώστε όλα τα πιο κάτω υποχρεωτικά (*) στοιχεία μέλους.

  • Στη συνέχεια, πατήστε SUBMIT. 

Με την ολοκλήρωση της πιο πάνω διαδικασίας και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα ενημερώνεστε κατά πόσο έχει εγκριθεί ή όχι το αίτημα πρόσβασής σας.

 

2ο Στάδιο

  • Αφού λάβετε το ηλεκτρονικό μήνυμα της πρόσβασής σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΑΥΚ (www.cysha.org.cy).

  • Επιλέξτε ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ (βρίσκεται δεξιά στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας).

  • Εμφανίζεται η κάρτα για SIGN UP όπου θα πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία email, password και retype password και στη συνέχεια πατήστε GO.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο στάδιο 1 και 2 πρέπει να είναι το ΙΔΙΟ!

  • Η πρόσβαση στην είσοδο μελών θα γίνεται με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του μυστικού κωδικού πρόσβασης που θα καταχωρήσετε στο 2ο στάδιο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) δεσμεύεται να διατηρήσει το απόρρητο όλων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των μελών του, τα οποία παραχωρούνται σε έντυπη ή άλλη μορφή, είτε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είτε με άλλο τρόπο.  Καλείστε να διαβάστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε.

 

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτει ο ΣΑΥΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την εν λόγω πολιτική, δικαιούστε να μην δώσετε στοιχεία σας, αλλά ταυτόχρονα δεν θα έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε επιλεγμένα σημεία / θέσεις της Ιστοσελίδας μας.

 

Με την πλοήγησή σας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι συναινείτε στη συλλογή, τη χρήση, τη μεταφορά και την επεξεργασία των πληροφοριών σας σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής.

 

Ο ΣΑΥΚ σας ενημερώνει ότι όταν επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα είναι πιθανό να σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλέφωνο). Οι ανωτέρω πληροφορίες θα τύχουν επεξεργασίας αυτομάτως και θα ενσωματωθούν σε αρχεία, τα οποία διατηρούμε για σκοπούς επικοινωνίας του Συνδέσμου.

Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των μελών έχει ως σκοπό την επικαιροποίηση του αρχείου μας κάτι το οποίο επιβάλλεται από τη Νομοθεσία των περί Σωματείων και Ιδρυμάτων, και αφορά μόνο τα μέλη του ΣΑΥΚ.

 

Συγκεκριμένα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας (τηλεφωνικώς ή/και με επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα ή sms) για τις απόψεις σας σχετικά με διάφορες θέσεις ή πολιτικές που ζητείται η συμμετοχή και η άποψη των μελών μας ή για την πληροφόρηση σας σε θέματα που εμπίπτουν στην σφαίρα των σκοπών και της αποστολής του Συνδέσμου και πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. 

 

Ο ΣΑΥΚ δεν μεταβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλού, προκειμένου οι τελευταίες να παράσχουν στα μέλη μας οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή να διαφημίσουν προϊόντα.

 

Επίσης, ο ΣΑΥΚ με τη συγκατάθεση σας μπορεί να σας αποστέλλει ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις ή διαφημιστικά μηνύματα, για τα οποία λήφθηκε απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν γενικά στα θέματα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος και τα οποία εμπίπτουν στην σφαίρα των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

 

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο, διόρθωσης, διαγραφής και προβολής αντιρρήσεων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν κατόπιν γραπτού αιτήματος, το οποίο θα απευθύνετε στον ΣΑΥΚ με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cysha.org.cy, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, κ.τ.λ.). Η δήλωση του κάθε μέλους είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επιθεώρηση των αρχείων μας. Η συγκατάθεση του μέλους μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.

 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά e-mail ή και sms ή επιστολές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου από τον ΣΑΥΚ προς τα μέλη του, αυτά θα αποστέλλονται στο επιβεβαιωτικό e-mail, αριθμό κινητού ή προς τη διεύθυνση κατοικίας ή χώρου εργασίας που δήλωσε το μέλος, το οποίο μπορεί  εάν το επιθυμεί  να απενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του για τις αποστολές αυτές. Η δυνατότητα επανεγγραφής στους καταλόγους αλληλογραφίας, θα δίδεται σε κάθε μέλος αφού ακολουθήσει τη σχετική διαδικασία ως αυτή να συνέβαινε για πρώτη φορά.

 

Ανά πάσα στιγμή το μέλος έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από τη λίστα του ενημερωτικού δελτίου του ΣΑΥΚ.

 

Ο ΣΑΥΚ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των μελών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Υιοθετούμε μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την πρόσβαση σε αυτά αναρμόδιων προσώπων και έναντι παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας απώλειας, καταστροφής και ζημίας.

 

Ο ΣΑΥΚ μπορεί να αποκαλύψει στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές Προσωπικά Δεδομένα ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που κατέχει ή είναι προσβάσιμες μέσω των συστημάτων του, εφόσον αυτό προνοείται από κάποια εφαρμοστέα διάταξη νόμου ή απόφαση Δικαστηρίου.

 

Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα απαιτεί ο Νόμος. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική απορρήτου μας στο μέλλον, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και θα σας γνωστοποιηθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή sms ή μέσω γραπτού μηνύματος μέσω ταχυδρομείου.