ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου έχοντας πάντοτε ως βασικό μέλημά του την ενημέρωση και επιμόρφωση τόσο των μελών του όσο και του ευρύτερου κοινού, διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα εξειδικευμένα Συνέδρια.

Στα Συνέδρια γίνονται παρουσιάσεις από έγκριτους Επιστήμονες αλλά και Επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας και υγείας τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο των Συνεδρίων καλύπτονται θέματα σχετικά με την νομοθεσία, τις καλές πρακτικές, τις νέες τεχνολογίες, τις έρευνες, κ.τ.λ.