Επίσκεψη στον Τερματικό Σταθμό Καυσίμων στο Βασιλικό – 22.03.2014

Ο ΣΑΥΚ στις 22 Μαρτίου 2014 οργάνωσε ενημερωτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «VTT Vasiliko Ltd», θυγατρική εταιρεία της «VTTI B.V.»

 

Ο εργολάβος ολόκληρου του Έργου είναι η Κοινοπραξία «J&P  και J&P (O) Vasiliko Oil Tank Terminal». Το έργο προγραμματίστηκε για να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

1Η Φάση:

  • 24 Δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 453,000 m3,

  • Προβλήτα μήκους 1,5 Km με 4 θέσεις αγκυροβόλησης,

  • Κτίρια Διοίκησης, Τελωνείο, Υποσταθμοί,

  • Διάδρομος σωληνώσεων από τη θάλασσα στον σταθμό,

  • Χώρος φόρτωσης βυτιοφόρων,

  • Αντλιοστάσιο.

 

2Η Φάση:

  • 4 Δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 86,000 m3,

 

Πιθανή μελλοντική επέκταση (3η φάση):

  • Δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 315,000 m3,

  • Προβλήτα μήκους 1,5 Km με 4 σημεία πρόσδεσης τα οποία θα διαχειρίζονται όλα τα υγρά πετρελαιοειδή.

 

 

Στο εργοτάξιο εργάζονται ή εργάστηκαν μέχρι σήμερα περίπου 2,000 πρόσωπα είτε απευθείας, είτε για κάποιον από τους 45 υπεργολάβους, γεγονός το οποίο απαιτεί άρτια οργάνωση σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας, λαμβάνοντας υπόψη και το βαθμό επικινδυνότητας του έργου.

 

Στο έργο λειτουργεί Επιτροπή Ασφάλειας, στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής Κατασκευών της Κοινοπραξίας. Σε αυτή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι ασφάλειας των εργαζομένων, οι Λειτουργοί ασφάλειας, τα μέλη της ομάδας ανταπόκρισης, ένας εκπρόσωπος από κάθε Υπεργολάβο καθώς επίσης και οποιοδήποτε  άλλο πρόσωπο κριθεί απαραίτητο.

 

Ως ΣΑΥΚ επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Αιμίλιο Θεοδοσίου καθώς και την Κοινοπραξία «J&P  και J&P (O) Vasiliko Oil Tank Terminal» για την ασφαλή φιλοξενία και την προθυμία να απαντήσουν στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες.

 

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload