Συνάντηση ΣΑΥΚ με εκπροσώπους του Ιδρύματος TAS OVA - 3.06.2014

Το ίδρυμα TASOVA ασχολείται με την αποκατάσταση λατομείων και υποστηρίζει τις εξορυκτικές δραστηριότητες οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης. Η αποκατάσταση των λατομείων ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται με χρηματοδοτήσεις τόσο από το UNDP όσο και από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Οι εκπρόσωποι του ιδρύματος ενημέρωσαν το ΔΣ για τις διοργανώσεις ειδικών σεμιναρίων και την έκδοση εντύπων σε σχέση με τα θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας καθώς επίσης, για τη μηνιαία τηλεοπτική εκπομπή μέσα από την οποία προβάλλουν την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

 

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη συμφωνία ότι οι δύο Οργανισμοί θα μελετήσουν το ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας με βασικό στόχο την προαγωγή της ασφάλειας και υγείας στην Κύπρο.

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload