Συμμετοχή στη Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων - 30.04.2014

 

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (EU-OSHA) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014, Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων.  Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ξενοδοχείο της Πρωτεύουσας.

 

Τον ΣΑΥΚ εκπροσώπησαν μέλη του ΔΣ, τα οποία προήδρευσαν μιας εκ των τριών ομάδων εργασίας που συστάθηκε κατά την ημερίδα.

 

Στο πλαίσιο της συνάντησης εξαγγέλθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ανδρέα Ασσιώτη, η έναρξη της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2014-2015 με τίτλο «Διαχείριση του Άγχους σε Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας».

 

Επίσης, στην εν λόγω συνάντηση καθορίστηκαν οι δραστηριότητες που θα αναληφθούν από τους ίδιους τους Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο της πιο πάνω Ευρωπαϊκής Εκστρατείας.

 

Έγινε εισήγηση όπως ο ΣΑΥΚ αναλάβει πρωτοβουλία για τη διενέργεια έρευνας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα θέματα που πραγματεύτηκε η συνάντηση, κάτι που χαιρετίστηκε από τους παρευρισκόμενους. Το ΔΣ σε συνεδρία του επικύρωσε την εισήγηση και προωθείται η υλοποίησή της.

 

Η Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων περιελάμβανε επίσης, παρουσίαση από την Δρ. Ανθή Λούτσιου, με τίτλο «Ψυχική Ανθεκτικότητα και Αποτελεσματική Διαχείριση του Εργασιακού Στρες» και ολοκληρώθηκε με τα πορίσματα των ομάδων εργασίας.

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload