Επίσκεψη στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού - 7.02.2015

Ο ΣΑΥΚ πραγματοποίησε στις 7 Φεβρουαρίου 2015 επίσκεψη στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στην περιοχή Βασιλικού. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (ΣΜΜΗΚ /ΣΕΜ).

 

Η επίσκεψη περιελάμβανε ενημέρωση σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας που εφαρμόζεται στον σταθμό καθώς και ενημέρωση για την τεχνολογία που εφαρμόζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στους χώρους του σταθμού.

 

Η ΑΗΚ θέτει την επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία ως πρώτη προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητές της. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας (ΣΔΑΥ), το οποίο συμπεριλαμβάνει και  Γραπτές Εκτιμήσεις Κινδύνου για όλες τις δραστηριότητές της.

 

Η εφαρμογή του συστήματος στον Σταθμό Βασιλικού αποτελεί σημαντικό εργαλείο με το οποίο επιτυγχάνεται η διαχείριση της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Η εφαρμογή των προνοιών του Συστήματος σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στη μείωση των ατυχημάτων καθώς και στη δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού χώρου. Μέσα από τη διαδικασία της Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων έχουν εντοπιστεί και εκτιμηθεί οι κίνδυνοι για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον Σταθμό και έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα για πρόληψη και εξάλειψη επικίνδυνων καταστάσεων.

 

Το ΣΔΑΥ περιλαμβάνει ένα κεντρικό εγχειρίδιο και διάφορες διαδικασίες και οδηγίες, οι οποίες τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή. Ο Λειτουργός Ασφάλειας σε συνεργασία με τον Τοπικό Διαχειριστή Ασφάλειας και Υγείας διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του ΣΔΑΥ καθώς και στη συνεχή ανάπτυξη και διαμόρφωση του με βάση τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

 

Ευχαριστήσουμε τον Λειτουργό Ασφάλειας της ΑΗΚ, κ. Ευθύβουλο Οικονόμου καθώς και τον Μηχανικό Βάρδιας του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Βασιλικού,  κ. Σωτήρη Μιχαηλίδη, για την όλη συνεισφορά τους στην εκδήλωση αυτή, τόσο για την παρουσίαση – ενημέρωση και των δύο όσο και για τη γενικότερη οργάνωση της επίσκεψης.

 

 

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload