Συμμετοχή στη Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων - 12.05.2016

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (EU-OSHA) για εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και του ευρύτερου συνόλου των επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12.5.2016 Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οικονομική στήριξη του EU-OSHA.
 

Κύριος στόχος της φετινής Συνάντησης ήταν:

  • Η ενημέρωση σχετικά με την νέα Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 2016-2017 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες – Προαγωγή μιας Βιώσιμης Επαγγελματικής Ζωής» και

  • ο καθορισμός των δραστηριοτήτων που θα αναληφθούν από τους ίδιους τους Εταίρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2016-2017.

Την συνάντηση χαιρέτησε εκ μέρους της Υπουργού ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ανδρέας Ασσιώτης.

 

Το θέμα της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας συζητήθηκε περαιτέρω σε ομάδες εργασίας μέσω των οποίων αποφασίστηκαν οι ενέργειες που θα αναληφθούν από όλους τους Εταίρους με στόχο την προώθηση της Εκστρατείας .
 

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload