Πρώτη Παγκόσμια Εκστρατεία: Vision Zero - Safety.Health.Wellbeing

 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) εγκαινίασε την πρώτη Παγκόσμια Εκστρατεία  με θέμα “Vision Zero – Safety.Health.Wellbeing.” για τη βελτίωση της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας στην εργασία. Η εκστρατεία στοχεύει να δεσμεύσει εταιρείες και οργανισμούς από όλο τον κόσμο ώστε να συμβάλουν στην συστημική μείωση των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών επενδύοντας σε ένα υγιές και ενεργό εργατικό δυναμικό.

Η πρώτη επίσημη παρουσίαση της εκστρατείας έγινε τον Σεπτέμβριο του 2017 στο XXI World Congress on Safety & Health at Work που έγινε στη Σιγκαπούρη, στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι εφικτή η ύπαρξη ένας κόσμου χωρίς εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες και επικίνδυνες καταστάσεις στους χώρους εργασίας.

 

 

Από τον Οκτώβριο του 2017, ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥΚ) έχει προσχωρήσει ως επίσημος εταίρος στην παγκόσμια εκστρατεία Vision Zero με απώτερο στόχο να συμβάλει στη διάδοση του μηνύματος ότι κάθε ατύχημα, ασθένεια και βλάβη της υγείας μπορεί να αποφευχθεί με την έγκαιρη εφαρμογή των κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

 

Η προσέγγιση της εκστρατείας Vision Zero για την πρόληψη εστιάζει σε τρεις συγκεκριμένες διαστάσεις την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία σε όλα τα επίπεδα της εργασίας και η επίτευξη του στόχου ενισχύεται με τη δημιουργία 7 Χρυσών Κανόνων:

 

 

 

  1. Take Leadership – demonstrate commitment

  2. Identify Hazards – control risks

  3. Define Targets – develop programmes

  4. Ensure a Safe and Healthy System –be well-organized

  5. Ensure Safety and Health in Machines, Equipment and Workplaces

  6. Improve Qualifications – develop competence

  7. Invest in People – motivate by participation

Ο Διεθνής Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης θέλοντας να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της εκστρατείας έχει ετοιμάσει Οδηγό στον οποίο περιλαμβάνονται οι 7 Χρυσοί Κανόνες καθώς επίσης και πρακτικές λίστες ελέγχου και εκπαιδευτικό υλικό για διάφορες οικονομικές δραστηριότητες, τα οποία κάθε εταιρεία ή οργανισμός μπορεί να μελετήσει και να εφαρμόσει στον χώρο εργασίας. Τον πιο πάνω οδηγό καθώς και άλλες πληροφορίες σε σχέση με την εκστρατεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα visionzero.global

 

Ο ΣΑΥΚ προτίθεται να υλοποιήσει διάφορες δραστηριότητες και δράσεις ώστε να προωθήσει στη χώρα μας, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, το μήνυμα της εκστρατείας και να συμβάλει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου που είναι η εκμηδένιση των επαγγελματικών ατυχημάτων, ασθενειών και επικίνδυνων καταστάσεων στους χώρους εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΑΥΚ καλεί τα μέλη του, τις εταιρίες / οργανισμούς αλλά και τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους, να θέσουν ψηλά στην ατζέντα τους τα θέματα ασφάλειας και υγείας καθώς επίσης και να προωθήσουν την εκστρατεία υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τους 7 Χρυσούς Κανόνες.

 

 

 

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload