ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΑΥΚ 2017 - 2019

 

Το ΔΣ κατά την 1η Τακτική του Συνεδρία αποφάσισε όπως κατά την διετία 2017-2019 δημιουργηθούν και δραστηριοποιηθούν οι ακόλουθες Επιτροπές με τους αντίστοιχους Προέδρους:

 

  • Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας & Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) – Θωμάς Ευαγγέλου

  • Λειτουργών Ασφάλειας – Γιώργος Σάββα

  • Εκπαίδευσης & Έρευνας – Σταύρος Λάμπρου & Κλειώ Βαριάνου-Μικελλίδου

  • Περιβάλλοντος – Γεώργιος Φλωρίδης

  • Τύπου & Εκδηλώσεων – Μαρίνα Κουγιάλη

 

Στόχος των Επιτροπών είναι η ουσιαστική εμπλοκή των μελών του ΣΑΥΚ στην προσπάθεια υλοποίησης της αποστολής του ΣΑΥΚ που δεν είναι άλλη από την βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, προς όφελος των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου κοινού.

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής σε μια ή περισσότερες Επιτροπές μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cysha.org.cy το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018. Στη συνέχεια οι Προέδροι των Επιτροπών θα επικοινωνήσουν με τα ενδιαφερόμενα μέλη για τον καθορισμό της πρώτης συνάντησης.

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload