ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (OIRA) - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ο ΣΑΥΚ σε συνεργασία µε το Τµήµα Επιθεώρησης Εργασίας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, το Πανεπιστήµιο Κύπρου και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Επαγγελµατική Ασφάλεια και Υγεία, διοργάνωσε δύο ηµερίδες για την παρουσίαση του διαδραστικού ηλεκτρονικού Εργαλείου (OIRA) µε θέµα τις Σχολικές Μονάδες, το οποίο αναπτύχθηκε από µέλη του ΣΑΥΚ. 

 

Η µια ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στις 10.11.2016 στη Λευκωσία η άλλη στις 4.4.2017 στη Λεµεσό.

 

Στις ηµερίδες συµµετείχαν πέραν των 160 εκπαιδευτικών από όλη την Κύπρο, οι οποίοι ήταν ∆ιευθυντές και Πρόεδροι των Επιτροπών Ασφάλειας σε Γυµνάσια και Λύκεια.

 

Στις εκδηλώσεις, ο Πρόεδρος του ΣΑΥΚ απεύθυνε χαιρετισµό και η Ταµίας και Συντονίστρια της Οµάδας Εργασίας Όλγα Νικολαΐδου παρουσίασε την πορεία ανάπτυξης του διαδραστικού, διαδικτυακού εργαλείου εκτίµησης κινδύνου για τις σχολικές µονάδες. f

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload