ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µέσα στους στόχους της για συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, διοργάνωσε Εκπαιδευτική Ηµερίδα µε θέµα την Ασφάλεια & Υγεία και τη ∆ιαχείριση των Κινδύνων στις Επιχειρήσεις. Η εκδήλωση έγινε µε τη συνδροµή του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Συνδέσµου Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ). Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε τη Πέµπτη 21 Σεπτεµβρίου 2017 στο Αµφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων του Οµίλου CNP στη Λευκωσία και την παρακολούθησαν Λειτουργοί Ασφάλειας , ∆ιευθυντές Παραγωγής, Μηχανικοί Παραγωγής, Μηχανικοί Συντηρητές, Επιστάτες, Υπεύθυνοι Αποθηκών, Υπεύθυνοι Προσωπικού κλπ. Αντίστοιχη εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε και στη Λεµεσό στις 22 Ιουνίου 2017.

Εισηγητές στις δύο εκδηλώσεις ήταν η Κλειώ Βαριάνου από τον ΣΑΥΚ, οι Άθως Χαραλάµπους, Γιώργος Κυριάκου και Χρίστος Χρίστου από το Τµήµα Επιθεώρησης Κινδύνων της CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και η Κυριακή Γεωργάκη και Στέφανος Αχιλλείδης από το ΤΕΕ. Η Κλειώ Βαριάνου παρουσιάσε τα αποτελέσµατα της έρευνας που διενήργησε ο ΣΑΥΚ µε θέµα «ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ».

ΑΡΧΕΙΟ