ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ CYTA

Πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη, 26 Οκτωβρίου 2017, στο Αµφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Cyta, η εκδήλωση βράβευσης

των νικητών, για τους διαγωνισµούς Ασφάλειας και Υγείας, που προκηρύχθηκαν στις 28 Απρίλιου 2017 και οι οποίοι αφορούσαν, δηµιουργία αφίσας από παιδιά του προσωπικού και εισηγήσεις από το προσωπικό, του Οργανισµού, για βελτίωση των δραστηριοτήτων σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας εντός της Cyta. Στην εκδήλωση, απηύθυνε χαιρετισµό η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου, η οποία, µεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η Cyta, ως υπεύθυνος εργοδότης, εκπληρώνει µε προσήλωση τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νοµοθεσία και, παράλληλα, αναπτύσσει συνεχώς νέες πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν ακόµα περισσότερο την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας.

Χαιρετισµούς απηύθυναν, επίσης, ο ∆ιευθυντής Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) κ Αναστάσιος Γιαννάκη και ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφάλειας και Υγείας κ Γιώργος Φλωρίδης, οι οποίοι εξήραν την πρωτοβουλία της Cyta και ευχήθηκαν όπως το παράδειγµά της ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες/οργανισµοί. Οι απονοµές των βραβείων στους νικητές, έγιναν από την Πρόεδρο της Cyta, κ. Ρένα Ρουβιθά-Πάνου, τον Αναπληρωτή Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή του Οργανισµού, κ Μιχάλη Αχιλλέως και τον ∆ιευθυντή του ΤΕΕ, κ. Αναστάσιο Γιαννάκη. Όσον αφορά τις εισηγήσεις, το 1ο βραβείο δόθηκε σε αυτήν που είχε ως θέµα τη δηµιουργία ενός σύγχρονου και απλού ηλεκτρονικού Service Desk, στο οποίο ο κάθε υπάλληλος θα µπορεί να καταθέτει, ηλεκτρονικά, ένα κίνδυνο που επηρεάζει άµεσα την εργασία του. Το 2ο βραβείο κέρδισε η εισήγηση για τη διαχείριση ιδιωτικών µετρητών ηλεκτροδότησης σταθµών βάσης κινητής τηλεφωνίας, για απάλειψη των κινδύνων ασφάλειας για το προσωπικό. Tο 3ο βραβείο αφορούσε στη διαχείριση του άγχους στο χώρο εργασίας. Σε όλους τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό απονεµήθηκε έπαινος.

Το έπαθλο του πρώτου βραβείου για τις εισηγήσεις, ήταν ένα πενθήµερο ταξίδι για συµµετοχή στην τριήµερη έκθεση Ασφάλειας

και Υγείας που διεξάγεται κάθε Μάρτιο στο Birmingham του Ηνωµένου Βασιλείου. Τους επαίνους απένειµε η Επιτροπή Αξιολόγησης

του ∆ιαγωνισµού, η οποία αποτελείτο από τον Πρόεδρο του Συνδέσµου Ασφάλειας και Υγείας, κ. Γιώργο Φλωρίδη, τον Επιθεωρητή του ΤΕΕ, κ. Γιάννη Παπαγιάννη και τον Βοηθό Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας της Cyta, κ. Γιώργο Πάπουτσο.

ΑΡΧΕΙΟ