ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το έβδομο

για φέτος θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, το οποίο συνέβη στις 9.7.2019 στοιχίζοντας τη ζωή σε

32-χρονο οικογενειάρχη.

 

Η αυξητική τάση στα εργατικά ατυχήματα πρέπει να μας ανησυχήσει, άλλωστε είναι ευθύνη όλων

μας να εστιάσουμε την προσοχή μας στη λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης. Είναι σημαντικό

όλοι να συμβάλουμε, ο καθένας μέσα από τη δική του ιδιότητα, στη βελτίωση των επιπέδων

ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

 

Σε μια κοινωνία ανεπτυγμένη και ευημερούσα δεν νοείται να χάνονται ζωές εν ώρα εργασίας. Η

δέσμευση του εργοδότη και γενικότερα της διεύθυνσης του οργανισμού, η συμμετοχή των

εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ειδικότερα σε σχέση με τη διαχείριση των

κινδύνων στους χώρους εργασίας, καθώς επίσης και η εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος

Διαχείρισης Κινδύνων βασισμένο στη γραπτή εκτίμηση κινδύνων, αποτελούν τα θεμέλια στην

προσπάθεια εξάλειψης των εργατικών ατυχημάτων. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η

εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης δεν επιφέρει μόνο κόστος σε ένα οργανισμό, αλλά

μακροπρόθεσμα αποτελεί την καλύτερη επένδυση η οποία μεταφράζεται σε αύξηση της

κερδοφορίας, της παραγωγικότητας και της ποιότητας.

 

Η μελέτη των εργατικών ατυχημάτων και η αξιοποίηση των δεδομένων, τα οποία τηρεί το Τμήμα

Επιθεώρησης Εργασίας μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφόρησης σε σχέση με τις

αιτίες των εργατικών ατυχημάτων κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη χάραξη ομοιόμορφης

Πολιτικής για την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό το Ερευνητικό Κέντρου

του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου CERIDES, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης

Εργασίας και τον ΣΑΥΚ, διεξάγουν σχετική έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας θα δοθούν

σύντομα στη δημοσιότητα.

 

Επιπρόσθετα, η γνώση και η εκπαίδευση αλλά και η ανάπτυξη και καλλιέργεια θετικής

κουλτούρας ασφάλειας και υγείας αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων,

γι’ αυτό και ο ΣΑΥΚ καλεί όλους τους Φορείς να συμβάλουν στη διαμόρφωση αλλά και εφαρμογή

Πολιτικής για την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και να εργαστούν συλλογικά θέτοντας ψηλά

τον πήχη.

 

Όλοι έχουμε δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον και ο καθένας από εμάς

έχει το δικαίωμα να γυρίσει σπίτι του υγιής και αρτιμελής.

 

Συνδέσμου Ασφάλειας

και Υγείας Κύπρου

 

Δ.Σ. 11 Ιουλίου 2019

 

 

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload