Αξιοποίηση Διαδικτυακών Διαδραστικών Εργαλείων Εκτίμησης Κινδύνου – Online Interactive Risk Assessment (OiRA)

 

 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια εξάλειψης των εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων (π.χ. εκρήξεων, πυρκαγιών, καταρρεύσεων, εκλύσεων επικίνδυνων χημικών ουσιών) πρωτοστάτησε στην προσπάθεια ανάπτυξης διαδικτυακών διαδραστικών εργαλείων εκτίμησης κινδύνου (Online Interactive Risk Assessment - OiRA).

 

Τα εργαλεία OiRA βρίσκονται στην ιστοσελίδα  https://oiraproject.eu/el  και διατίθενται δωρεάν για τον χρήστη.

 

 

Περισσότερα στην ανακοίνωση που ακολουθεί από το ΤΕΕ. 

 

 

 

 

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload