ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με Χαμόγελο! - Μαθαίνοντας με τον NAPO

 

 

 

Η ανάπτυξη θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση στην προσπάθεια επίτευξης του κοινού στόχου όλων μας, για μείωση των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των επικίνδυνων συμβάντων. Ο NAPO, έρχεται με το δικό του ξεχωριστό τρόπο να  ενδυναμώσει την προσπάθεια αυτή, σκορπώντας χαμόγελα, αλλά και σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια και υγεία, σε μικρούς και μεγάλους. Ο NAPO είναι ο Πρεσβευτής των εκστρατειών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΕU-OSHA), για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας» και πλέον πολλές από τις ταινίες του συνδέονται με αυτές τις εκστρατείες και τις υποστηρίζουν.

 

O NAPO είναι ο κεντρικός ήρωας σε μια σειρά κινουμένων σχεδίων, τα οποία με απλό και συνάμα ευχάριστο τρόπο παρουσιάζουν θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, καθώς και μέτρα πρόληψης των κινδύνων. Στις ταινίες του ο NAPO ενσαρκώνει έναν τυπικό εργαζόμενο σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους ή τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Συχνά, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνάδελφοί του, εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους και επικίνδυνες καταστάσεις ,συμμετέχουν ενεργά στην αναγνώριση των σχετικών κινδύνων και προτείνουν πρακτικές λύσεις και μέτρα προστασίας στους προϊσταμένους τους. 

 

Επιπρόσθετα, ο EU-OSHA με τους συνεργάτες του (Κοινοπραξία NAPO) σχεδίασαν μια σειρά από εκπαιδευτικά εργαλεία με αντικείμενο την ασφάλεια και υγεία στην εργασία, τα οποία απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς. Τα εργαλεία αυτά συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών του Δημοτικού σχολείου, σε θέματα ασφάλειας και υγείας, μέσω ενός εκπαιδευτικού, αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστικού και ευφάνταστου τρόπου. Το εκπαιδευτικό υλικό, περιέχει σημαντικά μηνύματα και μαθησιακούς στόχους, δημιουργικές δραστηριότητες, καθώς και καθοδηγητικά παραδείγματα σαρανταπεντάλεπτων μαθημάτων.

 

Οι ταινίες του NAPO όπως επίσης και το εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία, είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα https://www.napofilm.net/el και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως είναι το εργασιακό άγχος, οι μυοσκελετικές παθήσεις, η οδική ασφάλεια, τα γλιστρήματα και παραπατήματα, οι επικίνδυνες ουσίες, κ.α.. Το υλικό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς διαφώτισης και ενημέρωσης,  τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας και υγείας, στο πλαίσιο ενημερωτικών συναντήσεων, σεμιναρίων, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ή/και εισαγωγικής εκπαίδευσης. 

 

 

 

Σεπτέμβριος 2019        

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

 

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload