ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 19/2/2020


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας προσκαλεί τα μέλη του σε Καταστατική Συνέλευση (Κ.Σ.) η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00, στην αίθουσα «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λευκωσία.

Στόχος της ΚΣ είναι ο εκσυγχρονισμός του Καταστατικού του ΣΑΥΚ, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό και να συνάδει με της ανάγκες του σήμερα αλλά και να προσαρμοστεί με τη νέα Νομοθεσία.

Το Καταστατικό με τις προτεινόμενες αλλαγές, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από συζήτηση και νομική γνωμάτευση κατά τις προηγούμενες προσπάθειες σύγκλισης ΚΣ, βρίσκεται ΕΔΩ και κάθε ενεργό μέλος του ΣΑΥΚ μπορεί να το μελετήσει και εάν υπάρχουν τυχόν πρόσθετα σχόλια να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@cysha.org.cy

Η παρουσία όλων των ενεργών μελών του ΣΑΥΚ στην Κ.Σ. είναι απαραίτητη. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, δικαίωμα ψήφου θα έχουν όσα από τα ενεργά μέλη έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους μέχρι και την μέρα της Κ.Σ.

Δ.Σ. ΣΑΥΚ 27 Ιανουαρίου 2020

ΑΡΧΕΙΟ