ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΥΠΠ - ΣΑΥΚ

Αγαπητά μέλη,

Mε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) έχει δημιουργηθεί εκ νέου Επιτροπή ΕΞΥΠΠ. Όσα από τα μέλη του Συνδέσμου επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή αυτή παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον Σύνδεσμο στην διεύθυνση secretary@cysha.org.cy μέχρι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020.

Τα μέλη της Επιτροπής θα είναι πέντε με επικεφαλής το μέλος του Δ.Σ. το οποίο θα συντονίζει τη λειτουργία της Επιτροπής.

Η Πρώτη Συνεδρία της Επιτροπής ΕΞΥΠΠ ορίστηκε την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 στις 5:30 μ.μ. στο οίκημα του ΣΑΥΚ, στην οδό Κίμωνος 12 στην Ακρόπολη, Λευκωσία.

Με εκτίμηση,

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΥΚ

ΑΡΧΕΙΟ