ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΑΥΚ

Στις 19 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήθηκε Καταστατική συνέλευση με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού του ΣΑΥΚ έτσι ώστε αυτό να συμμορφώνεται με τη νέα νομοθεσία περί Σωματείων και να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα. Επίσης προτάθηκε η αλλαγή του λογότυπου. Κατά τη Συνέλευση υπήρξαν 25 παρόντες, συμπληρώνοντας την απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με την παράγραφο 15β του καταστατικού.

 

Τόσο κατά την καθορισμένη προθεσμία πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης όσο και κατά τη διεξαγωγή της Συνέλευσης δεν υπήρξαν οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις από τα μέλη του ΣΑΥΚ. Ομόφωνα ψηφίστηκαν οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό και έγινε επιλογή του νέου λογότυπου.  Το προτεινόμενο Καταστατικό έχει υποβληθεί στις 23/2/2020 προς τον Έφορο Σωματείων για επικύρωση.

 

 

 

Please reload

ΑΡΧΕΙΟ
Please reload