Πρόληψη: Aποτελεσματικό μέτρο προστασίας έναντι του ιού COVID-19


Αγαπητά μέλη,

Οι συνθήκες που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρες και χρειάζεται η συμβολή όλων μας στην προσπάθεια που γίνεται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19 τόσο στον επαγγελματικό μας χώρο όσο και στη προσωπική μας ζωή.

Η ευκολία με την οποία μεταδίδεται ο ιος COVID-19 και η ταχύτητα διάχυσης του μέσα στη κοινωνία και η έλλειψη επαρκούς επιστημονικής γνώσης για τις επιδράσεις του καθώς και της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, οδήγησαν επίσημα πλέον σε διαστάσεις πανδημίας (από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), τις συνέπειες της οποίας βιώνουμε με έντονες ανησυχίες.

Ως το πλέον αποτελεσματικό μέτρο προστασίας έναντι του ιού είναι η πρόληψη μέσα από την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων που καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στους εργασιακούς χώρους, ώστε να εφαρμόζονται με προσοχή από τους εργαζόμενους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας που ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους καθώς και τα επιπρόσθετα ή συμπληρωματικά μέτρα που κάθε εργοδότης καλείται, κατόπιν εκτίμησης των κινδύνων και των ιδιαίτερων περιστάσεων, να λαμβάνει. Σημαντική επίσης αποτελεί η διαβούλευση μεταξύ του εργοδότη, των εργαζόμενων και των ΕΣΥΠΠ και όπου υπάρχουν με τους ΕΞΥΠΠ και τον ιατρό εργασίας.

Εν όψει των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, στηρίζοντας τις προσπάθειες για περιορισμό της εξάπλωσης, έχει αποφασίσει τα ακόλουθα:

  1. Την αναβολή όλων των εκδηλώσεων για αποφυγή της μαζικής συγκέντρωσης ατόμων μέχρι το τέλος Απριλίου 2020.

  2. Την ακύρωση όλων των προσωπικών συναντήσεων με άλλους φορείς και οργανισμούς και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, τηλεφώνου, τηλεδιάσκεψης κλπ..

  3. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης προς αποφυγή της προσωπικής επαφής.

  4. Προτρέπουμε τα μέλη μας να διεξάγουν όλες τις επαγγελματικές τους επικοινωνίες χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω δυνατότητες και να μειώσουν τις προσωπικές επαφές στο ελάχιστο δυνατό.

Με εκτίμηση,

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΥΚ

ΑΡΧΕΙΟ