Γενικός Οδηγός αντιμετώπισης COVID-19 στην εργασία


Σε συνέχεια της επικίνδυνης κατάστασης για τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) όπως αυτή εξελίσσεται, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη διαχείρισης του θέματος τόσο στην ιδιωτική μας ζωή όσο και στον εργασιακό μας χώρο. Για τον λόγο αυτό, ο ΣΑΥΚ ετοίμασε σχετικό οδηγό με σκοπό την παροχή γενικής καθοδήγησης στους οργανισμούς ως προς την ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 στους χώρους εργασίας.

Γενικός Οδηγός αντιμετώπισης COVID-19

ΑΡΧΕΙΟ