24η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Προς όλα τα Μέλη,                                                                                         30 Οκτωβρίου 2015

 

Συνάδελφοι,

24η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην 24η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20/11/2015 ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης είναι τα εξής :

  1. Ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της 23ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  2. Λογοδοσία από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, για τα πεπραγμένα   του προηγούμενου χρόνου.
  3. Συζήτηση πάνω στη  Λογοδοσία.
  4. Κατάθεση, συζήτηση και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης.
  5. Διάφορα άλλα θέματα που τυχόν θα υποβληθούν προς το Διοικητικό Συμβούλιο δύο

(2) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

  1. Εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής.
  2. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και ψήφου έχουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού τα εγγεγραμμένα ως Πλήρη Μέλη στο Σύνδεσμο, που έχουν τακτοποιημένες τις ταμειακές τους υποχρεώσεις πριν από τη Γενική Συνέλευση. Πρόσθετα, οι υποψήφιοι σύμφωνα με το άρθρο 12(δ), πρέπει να είναι μέλη του Συνδέσμου για περίοδο ενός (1) τουλάχιστον έτους πριν από την ημερομηνία της εκλογής. Οι υποψηφιότητες πρέπει να φθάσουν στο Γραμματέα του Συνδέσμου, στα Γραφεία του Συνδέσμου το αργότερο μέχρι τις 13.00 μ.μ.  της Τετάρτης 18/11/2015. Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας, τόσο για το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για τη διμελή  Ελεγκτική Επιτροπή, επισυνάπτεται.

Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. θα πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον της Γ.Σ., πριν την διαδικασία εκλογής και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και το όραμα τους, τις δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που πήραν σε προηγούμενες θητείες στο Δ.Σ. (για όσους ισχύει). Θα πρέπει επίσης να δεχτούν ερωτήσεις.

Σας πληροφορούμε ότι μετά το τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης θα προσφερθεί φαγητό (snacks και ποτό). Παρακαλώ όσοι επιθυμούν να έχουν συμμετοχή στο φαγητό να μας ενημερώσουν σχετικά.

Παρακαλώ απαντήστε για τη συμμετοχή σας στην πιο πάνω εκδήλωση μας, μέχρι την Τετάρτη 18/11/2015 στo  τηλέφωνo 99332139.

 

Υπενθύμιση για τακτοποίηση της συνδρομής σας για το έτος 2015. Μπορείτε να στείλετε επιταγή στο όνομα “Σύνδεσμος Ασφάλειας & Υγείας Κύπρου” στη διεύθυνση του Συνδέσμου Τ.Θ. 16048 , 2085 Λευκωσία, ή επικοινωνώντας με την Ταμία του Συνδέσμου κ. Φρόσω Μιχαηλίδου στο τηλέφωνο 99669685.

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ